Trä är framtidens byggmaterial

Ser man till vad som räknas som framtidens byggmaterial så pekar väldigt mycket på att det är dags att återvända till de svenska rötterna och återigen börja snegla mot vår egen motsvarighet till den norska oljan: mot skogen. Trä är nämligen det material som eniga experter pekar på som framtidens byggmaterial.

Vi har i Sverige en stolt tradition av att bygga med trä och detta gäller både för hus, villor, fritidshus samt för interiörer och möbler. Fördelarna med trä är många och det finns starka skäl till varför just detta material är förutspått att bli vanligare i framtiden. Nackdelen är – eller har varit, snarare – att trä inte går att bygga hög med. För att bygga höga hus så måste man använda sig av betong och av stål. Material som fungerar och som fyller en stor funktion, men som ur ett hållbarhetsperspektiv bör fasas ut i en större skala.

Redan nu bor hälften av världens befolkning i städer. År 2040 så spås den siffran ha stigit till 75%. För att de nya behoven ska fyllas så måste man bygga högre och större byggnader. Går detta att göra och där man samtidigt kan möta de högt ställda klimatmål vi har? Svaret är ja – men det förutsätter att trä är det material som används i en större utsträckning. Genom korslimmat virke kan man bygga högt och man kan göra detta utan att göra avkall på säkerhet och hållbarhet. Samtidigt så kan man även njuta andra fördelar av trä som material där bland annat dessa kan nämnas:

  • Säkrare arbetsplatser. Genom att bygga med trä så kan många olyckor förhindras och detta genom att delarna levereras i större stycken och moduler. Det gör att arbetet kan ske mer kontrollerat och på ett säkrare sätt.
  • Effektivare byggen. Trä går att bygga snabbare med än andra material och det gör att arbetet – från start till mål – går betydlig fortare. Vi ska illustrerar detta genom ett exempel senare.
  • Miljövänligt. Trä binder Koldioxid på ett väldigt bra sätt och i jämförelse med exempelvis betong så finns det stora miljömässiga fördelar.
  • Enklare transporter. Många byggherrar som använder trä – Veidekke, exempelvis – pekar även på rent logistiska fördelar i att använda trä som material vid större entreprenader. Trä är lätt – både att bygga med och att frakta.
  • Förnybart. Trä kan återvinnas och förnyas. Vilket leder till ett positivt kretslopp där allt tas tillvara och mindre spill uppkommer.
  • Trivselmässiga fördelar. Vi känner ett lugn och får harmoni av trä. Något som behövs alltmer och i synnerhet då i storstäder där möjligheterna till rekreation är små. Genom att bygga fler byggnader i trä ges naturliga element i en urban miljö. Kompletteras detta med andra attribut som växter och grönska så får vi mer – på alla sätt – levande städer.