Kategorier
Ventilation

Ventilationsföretag säkrar ventilationen för de boende i Stockholm

Ventilationsföretag i Stockholm ser till att det blir bättre ventilation i ett bostadshus. Företaget kan även se till att det blir bra ventilation i andra hus.

Att sova i ett rum som är utan ventilation är inte speciellt bra. Det kan hända att du får för lite syre och blir allvarligt sjuk. Vill det sig riktigt illa kan man till och med dö. Ett steg till ett bättre liv är alltså att se till att din ventilation fungerar bra.

Det är då det är viktigt att du har skaffat dig en form av ventilation som gör det möjligt för dig att sova gott om nätterna oavsett hur vädret är. Ett varmt rum kan behöva lite kyla medan ett kallt rum kan behöva lite värme.

Ventilationsföretag som är verksamma i Stockholm har mycket att göra

Alla ventilationsföretag som har sin bas i Stockholm är lyckligt lottade då det finns en hel del att göra i den staden. En del hus är väldigt gamla och då kan deras ventilationssystem behöva ses över. Det är här ett ventilationsföretag kommer in i bilden.

Ventilation kan även innebära att man i samma stund också reglerar värme och kyla. Tillförsel av dessa två sker ofta i samband med att man har en värmepump. Det är bara ett exempel på hur det fungerar, det finns såklart flera.

Ventilationsföretag i Stockholm ser till att du får tillräckligt mycket syre

Ett ventilationsföretag som är verksamt i Stockholm kommer att ha i uppgift att se till att de hus eller bostäder de är verksamma i har en fullgod ventilation. De tar hänsyn till hur stora rummen är och ser till att alla regler för ventilation följs.

Det är mycket som blir bra om ventilationen är bra. Din hälsa är beroende av att det finns god ventilation. Utan det kommer sjukdomar som ett brev på posten. Allergi och huvudvärk är bara några exempel.

Kategorier
Ventilation

Enkel radonundersökning i Stockholm för hälsans skull

Radon är en gas som finns i naturen men kan vara cancerframkallande i hög koncentration. Därför är det bra att göra en radonundersökning om du bor i Stockholm.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Då bildas radioaktiva metallatomer i luften. Dessa atomer kan fastna på damm som vi inandas och kommer då ner i våra luftrör och lungor. Om koncentrationen av radongas är för hög kan den orsaka lungcancer.

Radon finns överallt; i marken, luften och i vatten. Vissa äldre byggmaterial, exempelvis blåbetong, innehåller höga halter av ämnet och används därför inte längre. Det enda sättet att upptäcka om radonhalten är för hög är att göra mätningar. Du kan göra mätningarna själv eller anlita ett företag som har den expertis som krävs och som vet vilka åtgärder som kan vidtas.

Anlita ett kunnigt företag för radonundersökning och få hjälp med åtgärder

När du anlitar ett etablerat företag med certifiering för att göra en radonundersökning i Stockholm har de den utrustning och det kunnande som krävs för att se om det behövs åtgärder. En radonundersökning ska göras under en tidsperiod på två månader för att resultatet ska bli korrekt. Undersökningen ska alltid göras under perioden 1 oktober till 30 april.

Anledningen till att undersökningen görs under denna period är att radonhalten påverkas av ventilation och vädring. När du anlitar ett certifierat företag får du dessutom en analys av var radongasen kommer ifrån vilket gör det lättare att åtgärda den.