Kategorier
Ventilation

Enkel radonundersökning i Stockholm för hälsans skull

Radon är en gas som finns i naturen men kan vara cancerframkallande i hög koncentration. Därför är det bra att göra en radonundersökning om du bor i Stockholm.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Då bildas radioaktiva metallatomer i luften. Dessa atomer kan fastna på damm som vi inandas och kommer då ner i våra luftrör och lungor. Om koncentrationen av radongas är för hög kan den orsaka lungcancer.

Radon finns överallt; i marken, luften och i vatten. Vissa äldre byggmaterial, exempelvis blåbetong, innehåller höga halter av ämnet och används därför inte längre. Det enda sättet att upptäcka om radonhalten är för hög är att göra mätningar. Du kan göra mätningarna själv eller anlita ett företag som har den expertis som krävs och som vet vilka åtgärder som kan vidtas.

Anlita ett kunnigt företag för radonundersökning och få hjälp med åtgärder

När du anlitar ett etablerat företag med certifiering för att göra en radonundersökning i Stockholm har de den utrustning och det kunnande som krävs för att se om det behövs åtgärder. En radonundersökning ska göras under en tidsperiod på två månader för att resultatet ska bli korrekt. Undersökningen ska alltid göras under perioden 1 oktober till 30 april.

Anledningen till att undersökningen görs under denna period är att radonhalten påverkas av ventilation och vädring. När du anlitar ett certifierat företag får du dessutom en analys av var radongasen kommer ifrån vilket gör det lättare att åtgärda den.