Kategorier
Artiklar

Få lägre kostnader i ditt hem

Uppvärmningskostnader ses ofta ur ett alltför enkelspårigt perspektiv. Många fokuserar enbart på själva energikällan snarare än på andra faktorer som även de spelar stor roll. Att byta energikälla och uppvärmningssystem kan vara väldigt bra, men i samband med detta bör man även se över andra saker i hemmet.

Du har säkerligen hört talas om uttrycket att elda för kråkorna och det är också själva andemeningen i hur man ska tänka. Även om du väljer en effektiv energikälla som ger dig möjligheten att få ett billigare hem så kan det ändå vara så att dina kostnader blir högre än förväntat. I många hem finns nämligen ett tydlig energiläckage. Detta primärt på två ställen: taket och fönstren.

Den varma luften åker ut genom ett otätt tak och genom otäta fönster – detta samtidigt som kall luft åker in. Det leder dels till högre kostnader och dels också till att inomhusmiljön försämras kraftigt. Ett tips är därför att se över exempelvis skicket på både tak och fönster i samband med att man planerar för att byta uppvärmningssystem och energikälla. Det är först då detta är gjort som investeringen lönar sig fullt ut.

Fönsterrenovering – sänk U-värdet

Fönster är dyra och det handlar om en stor investering i att byta ut alla sådana i ett hem. Det är därför naturligt att man undviker detta så långt det bara är möjligt. Det rekommenderas också. Faktum är att man kan komma väldigt långt med ett annat alternativ snarare än att investera i nya fönster och detta i form av en fönsterrenovering.

På samma sätt som man exempelvis kan välja att slipa upp ett golv snarare än att köpa ett nytt sådant så kan man också förbättra sina fönster genom att renovera dem.

Det bör då ske i professionell regi och där man anlitar ett företag inom fönsterrenovering för att dels fräscha upp och täta till alla fönster och dels också för att göra dem mer energieffektiva och där U-värdet sänks genom speciella åtgärder. Fönsterrenovering bär naturligtvis en kostnad, men det är långt ifrån en lika stor som att byta varenda fönster.

PVC-fönster har längre livslängd

Ingenting håller för evigt och detta gäller även för fönster. I vissa fall är nya fönster den enda rimliga lösningen och där fönstren är bortom räddning genom en renovering. Det finns många alternativ vad gäller fönster och vi tänkte här gå igenom lite kring ett specifikt sådant; ett alternativ som – tyvärr – ofta väljs bort nästan direkt. Detta i form av PVC-fönster. Folk i gemen har svårt att ta till sig plastfönster som ett fullgott alternativ till träfönster. Vi har en stolt tradition av att använda trä som material i Sverige och visst finns det fördelar med sådana fönster.

Men, det finns även nackdelar och dessutom ganska stora sådana. Trä är ett material som kräver regelbundet underhåll. Har du träfönster så kommer du att behöva lägga ner mycket tid på att rengöra, måla om och i övrigt fräscha till fönstren för att få den förväntade livslängden och den effekt gällande energi du vill ha. Dessutom till en hög initial kostnad då träfönster är ett dyrt alternativ. Plastfönster å sin sida är både billigare och dels också helt underhållsfria sånär som på att de måste tvättas någon gång per år.

Plast ser onaturligt ut? Visst, i jämförelse med trä så finns det estetiska nackdelar. Att plast kan se väldigt onaturligt ut på exempelvis ett trähus är ingen hemlighet och även om utformningarna blivit bättre – avsevärt mycket bättre – så finns det frågetecken. Plast är, helt enkelt, plast. Men, man bör även vara medveten om att dagens modeller är betydligt mer utvecklade och där materialet kan imitera andra material på ett bra sätt. Det syns att det inte är trä, men inte på ett iögonfallande sätt och först då man kommer riktigt nära.

Lägre priser och mindre underhåll

Fördelarna med PVC-fönster är att de är extremt energisnåla och att de, som sagt, inte behöver underhållas. De är dessutom miljövänliga sett till att de ger en överlägsen livslängd jämte träfönster. En annan fördel ligger i priset. Plastfönster är mycket billigare än vad träfönster är.

Kan man stå ut med att fönstren ser lite konstgjorda ut – vilket är en vanesak – så finns det väldigt många uppsidor med denna lösning. Väl värt att undersöka närmare är det definitivt.