Kategorier
Artiklar

Hälsoläget för arbetare i byggbranschen

Hur ser egentligen hälsoläget ut för arbetare i byggbranschen? Det finns all anledning att ställa den frågan då mycket kommit att bli sämre under de senaste åren. Dels så ser man en ökning av olyckor på arbetsplatser och dels så ser man också en ökad stress hos de anställda. 

Dessa två saker hör också ihop till mångt och mycket: en ökad stress över att hinna klart innebär att risker tas – och med större risker så negligeras säkerhetsfrågor. Detta skapar i sin tur en större exponering mot olyckor. En annan detalj som stressen och pressen för med sig handlar om mindre sömn. Långa pass på arbetet med mycket övertid innebär att man som arbetare inte tänker sig för på samma sätt, man tappar reaktionsförmåga och detta kan i sin tur leda till att en olycka sker. Där har byggbranschen väldigt mycket att jobba på. 

Det finns även andra problem i byggbranschen. Rent allmänt så handlar det om tunga arbeten där den egna kroppen blir en del av maskineriet. Detta i kombination med många upprepade, monotona rörelser skapar förslitningsskador som i sin tur leder till sjukskrivningar. Byggbranschen och anställda där löper stor risk i att se exempelvis rygg, knä och axelskador följa med in i livet som pensionär. En del av det val man gjort när man valt att arbeta inom byggbranschen – eller finns det saker att göra? Visst handlar det om ett val, men det handlar även om att man genom åtgärder kan komma till bukt med stora delar av denna problematik. 

Hälsokontroller i Stockholm ger klara svar 

Inom andra branscher har exempelvis hälsokontroller i Stockholm skapat ett mervärde och det är något som skulle fungera bra även inom byggbranschen och för företag inom denna. Att man som arbetsgivare bokar in hälsokontroller i Stockholm kan leda till färre sjukskrivningar och en betydligt bättre arbetsmiljö. 

Vid hälsokontroller – som tar ungefär en timme uppdelat i två delar – så ges de anställda dels en möjlighet att gå igenom sin situation – hur ser stressnivån ut, hur mår man rent allmänt och finns det saker i det egna livet som skulle kunna förändras till det bättre? Dels så handlar hälsokontroller i Stockholm även om att fastställa det egentliga måendet – vilket sker genom olika tester där man bland annat mäter blodtryck, puls samt kollar upp exempelvis risker för diabetes och olika leversjukdomar. 

Allt detta kan dels leda till förändringar och dels också ge en möjlighet att snabbt sätta in åtgärder om det visar sig finnas problem. Både företag inom byggbranschen och den enskilde arbetaren tjänar på detta i längden. Att byggbranschen ser lite annorlunda ut jämfört med andra områden innebär inte att exempelvis hälsokontroller inte fyller någon funktion. Tvärtom: det kan ge svar på de frågor som man behöver svar på och leda till att färre olyckor sker samt att sjukskrivningar reduceras på ett tydligt sätt. Det handlar om en rejäl investering i både det egna företaget och i de anställda.