Kategorier
Artiklar

Hantverkare Stockholm – professionell hjälp lönar sig

Att välja en hantverkare i Stockholm i samband med en renovering, en tillbyggnad eller något annat typ av ingrepp i bostaden är att välja en högre kvalitet. Tyvärr ser man att många idag väljer att renovera på egen hand. Dels för att stryka det egna egot medhårs och dels för att spara pengar. 

Det senare är sällan något man gör. De misstag och de fel som en privatperson begår i samband med en renovering kan handla om mer än estetiska sådana. Att man exempelvis missar att måla på samma sätt som en professionell målare gör kan man kanske leva med – värre är om man exempelvis ger sig i kast med att renovera ett badrum och ser att det uppkommer fuktskador efter något år.

 Hur mycket kostar det att åtgärda – och hur mycket hade det kostat att anlita en hantverkare i Stockholm redan från start? 

Täcker försäkringen skadorna? 

Dessutom så handlar det också om att man som privatperson inte har den trygghet som många tror. Om det uppkommer en vattenskada eller en fuktskada så tänker sig många att detta kommer att täckas av hemförsäkringen.

 Det kan vara så – men man ska också vara medveten om att de flesta försäkringsbolag ställer höga krav på ett fackmannamässigt utförande i samband med att en renovering skett, och att detta också ska dokumenteras. 

Ska du exempelvis göra om i köket eller i badrummet där vatten och fukt finns naturligt så är en hantverkare i Stockholm en garanti för ett professionellt, fackmannamässigt jobb där du dessutom ges en garanti på både utförande och material. 

Anlita en hantverkare med Rot-avdraget 

Rot-avdraget infördes av flera anledningar och en av de främsta handlar om att få privatpersoner att ta professionell hjälp och kunna anlita hantverkare i Stockholm – och, givetvis, i övriga Sverige – till rimliga priser. Genom Rot-avdraget kan du dra av 30% av den totala kostnaden för det arbete som företaget du anlitar lägger ner. Det finns definitivt ett värde i detta.

Kategorier
Artiklar

Hälsoläget för arbetare i byggbranschen

Hur ser egentligen hälsoläget ut för arbetare i byggbranschen? Det finns all anledning att ställa den frågan då mycket kommit att bli sämre under de senaste åren. Dels så ser man en ökning av olyckor på arbetsplatser och dels så ser man också en ökad stress hos de anställda. 

Dessa två saker hör också ihop till mångt och mycket: en ökad stress över att hinna klart innebär att risker tas – och med större risker så negligeras säkerhetsfrågor. Detta skapar i sin tur en större exponering mot olyckor. En annan detalj som stressen och pressen för med sig handlar om mindre sömn. Långa pass på arbetet med mycket övertid innebär att man som arbetare inte tänker sig för på samma sätt, man tappar reaktionsförmåga och detta kan i sin tur leda till att en olycka sker. Där har byggbranschen väldigt mycket att jobba på. 

Det finns även andra problem i byggbranschen. Rent allmänt så handlar det om tunga arbeten där den egna kroppen blir en del av maskineriet. Detta i kombination med många upprepade, monotona rörelser skapar förslitningsskador som i sin tur leder till sjukskrivningar. Byggbranschen och anställda där löper stor risk i att se exempelvis rygg, knä och axelskador följa med in i livet som pensionär. En del av det val man gjort när man valt att arbeta inom byggbranschen – eller finns det saker att göra? Visst handlar det om ett val, men det handlar även om att man genom åtgärder kan komma till bukt med stora delar av denna problematik. 

Hälsokontroller i Stockholm ger klara svar 

Inom andra branscher har exempelvis hälsokontroller i Stockholm skapat ett mervärde och det är något som skulle fungera bra även inom byggbranschen och för företag inom denna. Att man som arbetsgivare bokar in hälsokontroller i Stockholm kan leda till färre sjukskrivningar och en betydligt bättre arbetsmiljö. 

Vid hälsokontroller – som tar ungefär en timme uppdelat i två delar – så ges de anställda dels en möjlighet att gå igenom sin situation – hur ser stressnivån ut, hur mår man rent allmänt och finns det saker i det egna livet som skulle kunna förändras till det bättre? Dels så handlar hälsokontroller i Stockholm även om att fastställa det egentliga måendet – vilket sker genom olika tester där man bland annat mäter blodtryck, puls samt kollar upp exempelvis risker för diabetes och olika leversjukdomar. 

Allt detta kan dels leda till förändringar och dels också ge en möjlighet att snabbt sätta in åtgärder om det visar sig finnas problem. Både företag inom byggbranschen och den enskilde arbetaren tjänar på detta i längden. Att byggbranschen ser lite annorlunda ut jämfört med andra områden innebär inte att exempelvis hälsokontroller inte fyller någon funktion. Tvärtom: det kan ge svar på de frågor som man behöver svar på och leda till att färre olyckor sker samt att sjukskrivningar reduceras på ett tydligt sätt. Det handlar om en rejäl investering i både det egna företaget och i de anställda.