Kategorier
Bygg

Omväxlande arbete

Det finns många olika områden att arbeta inom när det kommer till bygg. Är man till exempel intresserad av utomhusarbete kan man satsa på att bli antingen grävmaskinist eller snickare.

Många som startar företag idag vill göra något som de brinner för och har ett genuint intresse för. Det kan handla om byggföretag som vill satsa på sådana typer av arbeten eller en entreprenad som gör lite av varje när det gäller markarbeten och marksanering. Om man jobbar på ett företag som sysslar med marksanering till exempel, så kommer man att få arbeta en hel del utomhus, det allra mesta av tiden, faktiskt. Det krävs en del förarbete och de rätta maskinerna för att göra en marksanering.

Varför görs en marksanering?

En sanering av marken genomförs när det ska byggas någonting på just den platsen, om det är så att jorden i marken är förorenad med något. Det kan vara kemiska föroreningar eller andra typer av föroreningar som är skadligt för någon att leva i. När man gör en marksanering så provtar man först jorden ifråga för att se om den är förorenad. Sedan gör man lämpliga åtgärder för att rena jorden, alltså marksanera den. Det kan handla om att man tvättar den till exempel. Det finns många skadliga ämnen som kan finnas i jorden som inte är särskilt trevliga att vara kring. Det kan vara bekämpningsmedel, cyanid, metaller eller svavel för att ge ett par exempel. Alla vinner på att det genomförs en marksanering, både ägaren av marken samt de som finns runt omkring.