Kategorier
Bygg

Asfaltering och underlag

I städer och på de vägar som förbinder städer behövs underlag för trafik och människor. Sedan länge används asfalt till dessa ändamål. Men asfalt fungerar inte bara på vägar och trottoarer.

Så länge människor funnits har det också funnits förbindelsevägar mellan olika grupper. Människor från olika delar av regioner har hittat varandra och utbytt varor och tjänster. Sedan årtusenden har vi därför bearbetat mark för att underlätta transporter av varor och människor.

I vår moderna värld är kommunikation och utbyte av varor viktigare än någonsin. Ingen är längre självförsörjande på alla förnödenheter befolkningen önskar och behöver. Ett vägnät är inte bara önskvärt utan helt oundgängligt.

I våra städer behövs mötesplatser av olika slag. Vi bygger köpcentra och parkeringsplatser. Industrin behöver områden där varor tillverkas och bearbetas. Samhällsfunktioner som idrottsplatser och annat byggs ständigt. Överallt har asfalten sin givna roll som underlag.

En mångfald av produkter

Tiden då asfalt var ett enda begrepp är över sedan länge. Idag tillverkas och begagnas asfalt i en mängd anpassade versioner. Tack vare materialets flexibilitet och användbarhet finns olika sorters asfalt avsedda för såväl motorvägar som inomhusgolv. Asfalt är ett föredraget underlag såväl på parkeringar vid arenor och köpcentra som på garageuppfarter vid privata bostäder.

Ett underlag av asfalt är rätt på de flesta ställen. Det är i det närmaste underhållsfritt och hållbart under ett antal år. När du önskar lägga asfalt är det en varm rekommendation att vända sig till experter på asfaltering i Stockholm. Med kompetens och rätt resurser blir resultatet det rätta.

Kategorier
Bygg

En kran i taket

Istället för att ha maskiner som går på marken och används till att lyfta material, kan man använda sig av ett slags kran som är fäst i taket, en vanlig lösning gällande lyft inom industrin.

En lintelfer är ett slags kran som man fäster i taket. Det är mycket vanligt inom industrin och även inom en mängd andra typer av företag. Man brukar fästa lintelfern så att den kan lyfta upp och frakta material längs en förutbestämd bana. Det är en begränsning som man inte har på samma sätt med en mobilkran eller ens en fast kran, men det är samtidigt ett sätt att sköta lyft på utan att behöva ta upp golvyta. Lintelfern finns i olika utföranden och även i olika modeller som klarar av varierande vikter i sina lyft.

Hur det fungerar

För att köra en lintelfer krävs det att man har en utbildning som liknar den för kranar, och det gäller samma regler även för säkra lyft. Lintelfern sköts oftast från golvet, eller från en hytt som inte är sammankopplad med själva kranen. Utformningen kan vara olika där det finns kedjor, linor och ytterligare variationer att välja bland. Med hjälp av ett linhjul och linskiva i en lintelfer får man linan att löpa smidigt och lätt. Ett kullager i hjulet eller skivan gör att linan kan köras ut eller köras in utan att fastna eller att det går trögt. Det är mycket viktigt att allt är så pass stabilt som möjligt för att minimera kranens underhåll.

Kategorier
Bygg

Håll fukten borta från huset

Är det torrt i ditt hem? Även nere i källaren? Om inte så kan du behöva göra en dränering för att bli av med fukten och hålla huset torrt och fräscht. Detta kan man även göra i förebyggande syfte.

Man kan tro sig skydda sitt hem väl, men trots det lyckas fukten ibland ta sig in. Oftast kan man se det på väggarna nere i källaren. Fukt kan vara riktigt tråkigt att ha och göra med, och får man in det i huset behöver man snarast få hjälp med att ta bort det. I annat fall kan fukten bli mögel, som de flesta vet är mögel otroligt farligt att vistas i, och framförallt att leva i.

Det finns olika saker man kan göra för att bli av med fukt inomhus. En vanlig metod är dränering. Dränering kan man också utföra som förebyggande skydd redan innan man fått in fukt i huset.

Få hjälp med en dränering

En dränering är inget man ger sig på själv – det krävs att man har rätt kunskap om hur man ska göra, och dessutom behöver man hjälp av vissa särskilda maskiner. När du anlitar någon för att utföra en dränering så har de alla maskiner och verktyg som behövs. Dessutom har de koll på vad just ditt hus behöver. Det är kostsamt att göra en dränering, men det är en värdefull investering för husets och din hälsas skull. Du kan även ta hjälp av ROT-avdraget när du anlitar ett dräneringsföretag som betalar F-skatt. Mer information om dränering hittar du här: stockholmdränering.se

Kategorier
Bygg

Behöver ni en erfaren takläggare?

Det är svårt att veta vilken firma man ska anlita när det gäller renoveringar. Vem är bäst? Vad ska man gå efter, bara priset? Det finns en del saker att tänka på när man ska anlita proffs.

Är du ute efter en erfaren takläggare i Stockholm som kan hjälpa dig att lägga nytt tak på huset? Sök på nätet efter en närliggande firma som kan ta hand om ditt takbyte åt dig. Du kan också höra dig för med vänner och bekanta på den ort du bor och se vad de har att säga om olika takfirmor. Kanske kan du hitta en firma som kan lägga ditt tak billigare än många andra? Det är dock inte enbart priset man bör gå efter när det handlar om så viktiga saker som att byta tak.

Priset inte viktigast vid takbyte

Priset är inte alls det mest väsentliga, men om det är det enda som skiljer två eller flera företag åt så kan man absolut välja det billigare alternativet. Ett tak ska hålla många år och kvaliteten är viktigast av allt. Förhoppningsvis behöver man bara byta tak en gång under sin livstid, förutsatt att man inte flyttar till ett annat hus. Det finns många saker som kan göra att man måste byta ut sitt hustak, exempelvis om man drabbats av vattenläckor. Om något mindre har gått sönder uppe på taket så kan man kanske laga det, men om det har blivit för stora skador så kan hela taket behöva bytas ut.

Kategorier
Bygg

Omväxlande arbete

Det finns många olika områden att arbeta inom när det kommer till bygg. Är man till exempel intresserad av utomhusarbete kan man satsa på att bli antingen grävmaskinist eller snickare.

Många som startar företag idag vill göra något som de brinner för och har ett genuint intresse för. Det kan handla om byggföretag som vill satsa på sådana typer av arbeten eller en entreprenad som gör lite av varje när det gäller markarbeten och marksanering. Om man jobbar på ett företag som sysslar med marksanering till exempel, så kommer man att få arbeta en hel del utomhus, det allra mesta av tiden, faktiskt. Det krävs en del förarbete och de rätta maskinerna för att göra en marksanering.

Varför görs en marksanering?

En sanering av marken genomförs när det ska byggas någonting på just den platsen, om det är så att jorden i marken är förorenad med något. Det kan vara kemiska föroreningar eller andra typer av föroreningar som är skadligt för någon att leva i. När man gör en marksanering så provtar man först jorden ifråga för att se om den är förorenad. Sedan gör man lämpliga åtgärder för att rena jorden, alltså marksanera den. Det kan handla om att man tvättar den till exempel. Det finns många skadliga ämnen som kan finnas i jorden som inte är särskilt trevliga att vara kring. Det kan vara bekämpningsmedel, cyanid, metaller eller svavel för att ge ett par exempel. Alla vinner på att det genomförs en marksanering, både ägaren av marken samt de som finns runt omkring.

Kategorier
Bygg

Vill du bygga till, bygga om eller bygga nytt?

De flesta av oss brukar ha en idé om hur ett tillbygge eller nybygge ska se ut i stort. Men när det kommer till detaljer och hur det ska kunna passa in i den omgivande miljön blir det svårare.

För att ett tillbygge eller ett nybygge ska bli optimalt är det en god idé att kontakta en arkitekt. Inte bara för att man kan få ovärderliga tips och råd, utan för att resultatet ska få ett mervärde. En arkitektritad altan eller tillbyggnad höjer husets värde.

En arkitekt är van att utgå från befintliga ritningar och hitta den bästa utformningen på en om- eller tillbyggnad. Dessutom kan arkitekten bidra med innovativa tekniska lösningar, som kan tillföra mycket till den nya konstruktionen. Detsamma gäller renoveringar. Utöver det är arkitekter vana att förhandla med myndigheter och entreprenörer, vilket kan vara en stor lättnad för privatpersoner. Att analysera ekonomin i byggprojekt ingår också som en del.

Bygga nytt med hjälp av en arkitekt

Ska du bygga nytt på en tomt, antingen det är en privatbostad eller företagslokaler, behöver du ta hjälp av en arkitekt. Det gäller allt från planering av projektet till att anpassa byggnaden till de specifika behov man har, både konstruktionsmässigt och utseendemässigt. Målet för arkitekten är att kombinera funktion och utseende så att byggnaden blir attraktiv. På så sätt skapas ett mervärde, där inte bara funktionen är i fokus. Dessutom ska det smälta in i omgivande miljö. En erfaren arkitektbyrå blir din bästa investering i projektet. Läs vidare om arkitekt på denna hemsida: https://www.arkitektstockholm.biz/