Kategorier
Rörmokare

Rörmokare Stockholm – lös problemet i tid

Hur ser det egentligen ut i din villa i Stockholm rent invändigt? Många tänker sig att den frågan handlar om det rent interiöra och gäller för exempelvis ytskikten. Vi skulle snarare säga att den handlar om hur ledningar, avlopp och rör ser ut. I många fall så finns det risker som på sikt kan komma att kosta enorma pengar att lösa. Genom att anlita en rörmokare i Stockholm så kan man som villaägare ge sig själv betydligt mindre risk för framtida huvudvärk. Samma sak gäller även för en elektriker. Det är det man inte ser som kan komma att kosta mycket pengar vid problem.

Att man drabbas av fukt- eller vattenskador är något som dels kostar pengar och som dels också tar tid och påverkar vardagen negativt. Oavsett om det handlar om en vattenskada eller en fuktskada så kommer det att ta tid att lösa – och det kommer att vara något som i allra högsta grad påverkar vardagen där man exempelvis inte kan använda duschen, köket eller toaletten på det sätt man vant sig vid.

Att vänta in en utredning från det egna försäkringsbolaget är dessutom sällan något som går med blixtens hastighet. Det kan ta lång tid innan orsak fastställs och ett belopp betalas ut.

En rörinspektion av en rörmokare ger snabba besked

Vissa vattenskador och vissa fuktskador kommer av slumpens skördar och är svåra att både förutse och förhindra. Andra kommer i spåren av mer tydliga ledtrådar där man exempelvis som villaägare kan se stopp i avloppen, känna lukter som inte tillhör de normala samt exempelvis se färg flagna från väggar och tak. Det handlar om att A) upptäcka dessa indikationer och B) agera genom att kontakta en rörmokare i Stockholm. Det senare kan göra en enorm skillnad.

En rörmokare i Stockholm kan relativt snabbt, relativt enkelt och relativt billigt – beroende på problem och åtgärder – kontrollera exempelvis stammarna i huset genom en rörinspektion. Åtgärder som kan sättas in kan handla om allt från en spolning av rören där man med högt tryck och hett vatten spolar bort eventuella stopp och vidare till mer avancerade ingrepp som en relining eller ett klassiskt stambyte. Oavsett vilket så handlar det om att man som villaägare agerar preventivt och att man genom detta slipper kostsamma problem i framtiden.

Anlita en rörmokare i Stockholm vid besiktningen

Att köpa en villa i Stockholm innebär att man gör den största affären i livet. Frågan är hur säker den är? Som köpare har man undersökningsplikt vilket innebär att man anlitar en extern besiktningsman som undersöker huset okulärt och med ögonen. Detta ger trygghet – men långt ifrån den säkerhet man bör skaffa sig.

Anlitar man däremot en rörmokare i Stockholm och kompletterar denne med en behörig elektriker så får man svart på vitt hur villan egentligen mår. Samma rörinspektion går att genomföra inför ett husköp och en elektriker kan i sin tur se över elsystemet och säkerställa kvalitet gällande detta. Det kostar några kronor, men det är definitivt en lönsam investering som skapar trygghet och som – om brister finns – kan göra att du kan förhandla ner priset eller helt avstå affären.