Kategorier
Rörmokare

Rörmokare i Solna löser VVS-problem

Den som har någon uppgift att lösa inom VVS-området kan med fördel vända sig till ett företag som har välutbildade och certifierade rörmokare i Solna.

En någorlunda praktisk hemmafixare kan i bästa fall lösa proppar i diskhon med hjälp av en vaskrensare eller rensa gallret i en golvbrunn. Men det är gränsen för vad en lekman bör göra. Att dra in ledningar för vatten och avlopp utan behörighet kan ge obehagliga konsekvenser med läckage och annat. Det är dessutom inte lagligt att göra sådana jobb och ett försäkringsbolag kommer definitivt inte att lämna någon skadeersättning.

Men vilken typ av arbeten kan en VVS-firma med rörmokare utföra? Benämningen VVS står för värme, ventilation och sanitet som gör att vi kan dra slutsatser. En rörmokare drar in ledningar för radiatorer och värmegolv. En VVS-firma kan installera avancerade system för ventilation med värmeåtervinning. Och naturligtvis kan en rörmokare koppla in allt som behövs i ett badrum med toalett.

Rörmokare i Solna tar sig an ombyggnad

Att köpa en äldre villa och bygga om den efter eget tycke och smak är självklart lockande för yngre människor. Krafter finns för att göra ombyggnadsarbete på kvällar och nätter. Men det är lätt att överskatta sina egna krafter och underskatta tidsåtgången. Och det stora kruxet är självklart att flera moment i en ombyggnad kräver yrkeskunskap och behörighet. I det läget kan man ta hjälp av en rörmokare i Solna.

Vid ombyggnad av äldre villor brukar isolering och uppvärmning komma på tapeten. Ingen vill elda för kråkorna och det gäller att spara tillförd energi. Och energin ska helst komma från fossilfria källor. Att generera värme till ett vattenburet system kan göras med hjälp av en värmepump. En rörmokare kan installera värmepumpen och dessutom se till att såväl radiatorer som värmegolv får rätt framledningstemperatur genom att ställa in shuntar korrekt.

Läs mer information här: rörmokaresolna.nu

Kategorier
Rörmokare

Rörinspektion i Stockholm – förebyggande åtgärd

Hur vet man om rörledningar i en fastighet, eller i markplan, blivit skadade eller börjar att sätta igen? Beställ rörinspektion i Stockholm så får du besked.

Hälsan tiger still är ett vanligt uttryck, men även ohälsan kan tiga som en mus. Rörledningar i en fastighet kan vara tysta i flera år, men när det börjar klucka i rören är det lätt att bli efterklok. Du skulle ha låtit inspektera rören tidigare, tänker du som fastighetsägare. I värsta fall är rören skadade och måste bytas ut.

Att behöva genomföra stambyte i en hyresfastighet är en mardröm för såväl ägaren till huset som för hyresgästerna. Arbetet kan ta lång tid och hyresgästerna kan behöva evakueras. Dessutom är kostnaderna för jobbet inte att leka med. Men du behöver inte måla den lede på väggen ännu, det kan finnas enklare åtgärder att vidta, som högtrycksspolning eller relining.

Rörinspektion – kontroll av status med speciell kamera

Din fastighetsskötare har vidarebefordrat klagomål från dina hyresgäster. Det låter konstigt i vaskar och golvbrunnar. Dessutom luktar det sunkigt från avloppen. Du beslutar dig för att ta reda på hur dina avloppsledningar mår. Du anlitar ett företag som gör rörinspektion i Stockholm. En sådan inspektion görs med en speciell kamera.

Inspektionen ger vid handen att det finns proppar på vissa ställen i avloppen och du får en dokumentation som visar var problemen finns. Rören är dock inte särskilt svårt skadade och den enklaste åtgärden är att låta högtrycksspola ledningarna. Därefter tänker du i förebyggande syfte låta genomföra rörinspektion med viss regelbundenhet.

Kategorier
Rörmokare

Stopp i avlopp bör åtgärdas omedelbart

Stopp i avlopp behöver åtgärdas så fort som möjligt. Ring rörmokare även på jourtider. Efteråt kan du analysera ditt beteende – vad gör du som skapar stopp?

Att få stopp i avloppet kan vara anledning att ringa en rörmokare på jourtider. Om du inte vet vad stoppet beror på bör du få dit en expert så fort som möjligt. I värsta fall kan ett stopp i avloppet leda till en vattenläcka. Självklart vill du undvika detta, även om det kan kännas meckigt att ringa en rörmokare mitt i natten.

Många människor tar alldeles för lätt på stopp i avlopp. Kanske för att det ändå händer ganska ofta. Men ett rejält avloppsstopp kan som sagt få ödesdigra konsekvenser. Och om det händer har du tyvärr ofta dig själv att skylla. De flesta stopp i avlopp beror nämligen på den mänskliga faktorn.

Så slipper du ringa in någon för stopp i avlopp

Ett stopp i avloppet kan bero på en rad olika saker, som du enkelt kan undvika med lite kunskap. I badrummet finns flera avlopp: duschbrunn, handfat och toalett till exempel. I duschen är det vanligt att håravfall sätter stopp. I handfatet är ofta skäggtrimmande män boven i dramat, och i toaletten är det vanligt att nedspolade tamponger täpper igen rören.

I köket finns det också ett beteende som du bör sluta med genast om du vill undvika stopp i avlopp: att hälla stekfett i vasken. Även om det är en flytande vätska som du häller ut i diskhon, kommer fettet stelna när det svalnar längre ned i rören. Och bli en stor fettklump som inte släpper förbi något vatten alls.

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare Stockholm – lös problemet i tid

Hur ser det egentligen ut i din villa i Stockholm rent invändigt? Många tänker sig att den frågan handlar om det rent interiöra och gäller för exempelvis ytskikten. Vi skulle snarare säga att den handlar om hur ledningar, avlopp och rör ser ut. I många fall så finns det risker som på sikt kan komma att kosta enorma pengar att lösa. Genom att anlita en rörmokare i Stockholm så kan man som villaägare ge sig själv betydligt mindre risk för framtida huvudvärk. Samma sak gäller även för en elektriker. Det är det man inte ser som kan komma att kosta mycket pengar vid problem.

Att man drabbas av fukt- eller vattenskador är något som dels kostar pengar och som dels också tar tid och påverkar vardagen negativt. Oavsett om det handlar om en vattenskada eller en fuktskada så kommer det att ta tid att lösa – och det kommer att vara något som i allra högsta grad påverkar vardagen där man exempelvis inte kan använda duschen, köket eller toaletten på det sätt man vant sig vid.

Att vänta in en utredning från det egna försäkringsbolaget är dessutom sällan något som går med blixtens hastighet. Det kan ta lång tid innan orsak fastställs och ett belopp betalas ut.

En rörinspektion av en rörmokare ger snabba besked

Vissa vattenskador och vissa fuktskador kommer av slumpens skördar och är svåra att både förutse och förhindra. Andra kommer i spåren av mer tydliga ledtrådar där man exempelvis som villaägare kan se stopp i avloppen, känna lukter som inte tillhör de normala samt exempelvis se färg flagna från väggar och tak. Det handlar om att A) upptäcka dessa indikationer och B) agera genom att kontakta en rörmokare i Stockholm. Det senare kan göra en enorm skillnad.

En rörmokare i Stockholm kan relativt snabbt, relativt enkelt och relativt billigt – beroende på problem och åtgärder – kontrollera exempelvis stammarna i huset genom en rörinspektion. Åtgärder som kan sättas in kan handla om allt från en spolning av rören där man med högt tryck och hett vatten spolar bort eventuella stopp och vidare till mer avancerade ingrepp som en relining eller ett klassiskt stambyte. Oavsett vilket så handlar det om att man som villaägare agerar preventivt och att man genom detta slipper kostsamma problem i framtiden.

Anlita en rörmokare i Stockholm vid besiktningen

Att köpa en villa i Stockholm innebär att man gör den största affären i livet. Frågan är hur säker den är? Som köpare har man undersökningsplikt vilket innebär att man anlitar en extern besiktningsman som undersöker huset okulärt och med ögonen. Detta ger trygghet – men långt ifrån den säkerhet man bör skaffa sig.

Anlitar man däremot en rörmokare i Stockholm och kompletterar denne med en behörig elektriker så får man svart på vitt hur villan egentligen mår. Samma rörinspektion går att genomföra inför ett husköp och en elektriker kan i sin tur se över elsystemet och säkerställa kvalitet gällande detta. Det kostar några kronor, men det är definitivt en lönsam investering som skapar trygghet och som – om brister finns – kan göra att du kan förhandla ner priset eller helt avstå affären.