Kategorier
Artiklar

Solenergi – att tänka på

Är du intresserad av solenergi? Solenergi beskrivs ofta som den lösning som hör framtiden till. Det är sant, men lika sant är också att fler måste börja ta steget. Dagens teknik har gjort att solenergi kan användas i en större utsträckning än vad som sker idag. Många väntar på framtiden, men den är egentligen redan här. Förvisso så kan säkerligen morgondagens lösningar vara ännu bättre, än mer effektiva och mer prisvärda. Men, även dagens solenergi har uppsidor som inte får missas.

Vi tänkte titta lite närmare på dagens lösningar inom solenergi och ge några för- och nackdelar som finns. Klart står att fördelarna är ganska många, men att det även finns – lite beroende på var man bor – nackdelar som idag kan spoliera möjligheterna att få en effektiv energilösning till det egna hemmet.

Där kan man tjäna på att A) välja andra lösning som ger grön energi – exempelvis bergvärme – eller B) vila lite på hanen och vänta ut till dess att framtidens lösningar presenteras. Det senare kommer säkerligen ske inom kort: vi befinner oss i en revolutionerande tid för just solenergi och den tekniken.

Fördelar med solenergi

Vilka fördelar finns då med solenergi? Vi går igenom några sådana här nedan i form av punkter:

  • Energi – även vid moln. Dagens solpaneler samlar solenergi även vid molniga dagar. Panelerna använder energin från solen och inte värmeenergin. Därför fungerar de även som elproducenter då solen är dold av moln.
  • Förnybar energi. Den stora fördelen med solenergi är att den är förnybar och att den aldrig tar slut. En annan fördel är att det handlar om grön energi där inga utsläpp sker under produktionen. Det blir inga utsläpp av exempelvis koldioxid i samband med att energin omvandlas.
  • Du får en stabil kostnad. Producerar du egen elektricitet med hjälp av solceller så kommer din kostnad att vara konstant låg. Det ger dig bra översikt och det ger dig en kontroll över den egna ekonomin där du själv kan göra olika investeringar i syfte att förbättra din produktion ytterligare. Överskott av el kan dessutom säljas vidare och där du således kan tjäna pengar på din produktion.
  • Underhållsfritt. Solceller och solenergi kräver inget avancerat underhåll. Faktum är att de är i stort sett underhållsfria. Det viktiga är att installationen sker korrekt och på ett professionellt sätt.
  • Rot-avdrag. Gällande installationen så bär den en kostnad – givetvis. Men, det behöver inte bli så påtaglig. Idag kan man ansöka om Rot-avdrag för denna och det finns utöver detta även en möjlighet att söka andra statliga stöd för detta. Solenergi ses även av staten som en väldigt bra lösning och därför har man också tagit fram frikostiga bidrag i syfte att få fler att välja detta alternativ.

Nackdelar med solenergi:

Vilka nackdelar finns då? Här följer några:

  • Sämre produktion i samband med vinter och sämre väder. Elproduktionen blir sämre om det är molnigt – den försvinner inte, men den blir sämre. Produktionen av energi blir å sin sida lite sämre under vintern i Sverige och detta då solen, helt enkelt, inte syns lika frekvent.
  • Lång återbetalningstid. Även om Rot-avdraget och olika statliga bidrag går att söka om så handlar det ändå om en relativt lång återbetalningsperiod för solenergi och solceller. Mellan 15-20 år får man räkna med. I jämförelse med andra alternativ så är solenergi även en lösning som bär en hög installationskostnad. Där måste man se till att söka de nämnda stöd som finns tillgängliga för att affären ska bli så lönsam som man hoppas på.
  • Kräver professionell installation. Solpanelerna måste installeras korrekt för en optimal effekt. Detta gäller även rent lägesmässigt och detta då de är känsliga för skugga. Det senare gör att alla villor och hus i Sverige kanske inte har de bästa förutsättningarna då husets placering, helt enkelt, inte är optimalt sett till solläget.