Kategorier
Miljö Renovering

Renovera miljövänligt

Att renovera vara länge lika med att kasta ut allt gammalt och köpa in helt nytt. Idag ser det dock annorlunda ut. Många hantverkare specialiserar sig till och med på att göra mer miljövänliga renoveringar exempelvis genom att bara använda sig av svanenmärkta produkter eller köra elbil mellan de olika byggjobben. Vi ger klimatsmarta tips på hur du kan göra din renovering mer miljövänlig.

Återbruka material

Det finns flera olika sätt att återbrukar material men det enklaste sättet är att spara det som inte är utslitet. Skall du renovera köket så kan det vara ide att måla om köksluckorna istället för att slänga ut allt. Är just luckorna slitna kan du titta på om det finns en firma som bara säljer luckor till dina stommar, exempelvis finns det många företag som gör nya skåpsluckor till gamla IKEA stommar. Annat som går att återbruka är beslag och kranar.

Hitta nya ägare till dina gamla grejer

Om du inte längre vill ha något så kan det finnas andra som är mer intresserade. Istället för att gå till tippen med din gamla inredning kan du försöka sälja eller ge bort den. Många välgörenhetsorganisationer kommer faktiskt och hämtar gammal inredning och möbler om man ringer innan och berättar vad man har.

Investera i nya vitvaror

Vitvaror såsom kylskåp, frys, spis, tvättmaskin, diskmaskin, torkskåp och torktumlare är riktiga energitjuvar. Framförallt om du har sådana som är mer än 15 år gamla. Till och med Naturvårdsverket rekommenderar de som har vitvaror som är äldre än 2006 att köpa nytt. Nyligen infördes ett nytt energiklassificeringverktyg för vitvaror vilket gör att väldigt nya kylar och frysar kan se ut att hamna långt ner. Detta är dock bara för att det skall finnas plats för vitvarorna att bli mer energieffektiva i framtiden.

Anlita klimatsmarta hantverkare

Om du vill renovera på ett miljövänligt sätt kan det vara en god ide att anlita hantverkare som bryr sig om miljön på samma sätt som du. Är du ute efter en snickare i Stockholm så kan du googla på “miljövänlig snickerifirma” eller liknande. Fråga vad de har för referenser och hur de arbetar för att minska sitt klimatavtryck. Ofta kan hantverkare som är engagerade i miljön ge dig tips som gör att din renovering blir mer skonsam för djur och natur.

Köp miljömärkt

Behöver du köpa nytt så välj miljömärkt eller svanenmärkt. Idag finns exempelvis svanenmärkt färg. Välj naturmaterial så mycket som det går och undvik plast. Idag finns flera miljövänliga kompositmaterial som är gjort av återvunna träfiber och liknande.

Lycka till med din renovering!

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare Stockholm – lös problemet i tid

Hur ser det egentligen ut i din villa i Stockholm rent invändigt? Många tänker sig att den frågan handlar om det rent interiöra och gäller för exempelvis ytskikten. Vi skulle snarare säga att den handlar om hur ledningar, avlopp och rör ser ut. I många fall så finns det risker som på sikt kan komma att kosta enorma pengar att lösa. Genom att anlita en rörmokare i Stockholm så kan man som villaägare ge sig själv betydligt mindre risk för framtida huvudvärk. Samma sak gäller även för en elektriker. Det är det man inte ser som kan komma att kosta mycket pengar vid problem.

Att man drabbas av fukt- eller vattenskador är något som dels kostar pengar och som dels också tar tid och påverkar vardagen negativt. Oavsett om det handlar om en vattenskada eller en fuktskada så kommer det att ta tid att lösa – och det kommer att vara något som i allra högsta grad påverkar vardagen där man exempelvis inte kan använda duschen, köket eller toaletten på det sätt man vant sig vid.

Att vänta in en utredning från det egna försäkringsbolaget är dessutom sällan något som går med blixtens hastighet. Det kan ta lång tid innan orsak fastställs och ett belopp betalas ut.

En rörinspektion av en rörmokare ger snabba besked

Vissa vattenskador och vissa fuktskador kommer av slumpens skördar och är svåra att både förutse och förhindra. Andra kommer i spåren av mer tydliga ledtrådar där man exempelvis som villaägare kan se stopp i avloppen, känna lukter som inte tillhör de normala samt exempelvis se färg flagna från väggar och tak. Det handlar om att A) upptäcka dessa indikationer och B) agera genom att kontakta en rörmokare i Stockholm. Det senare kan göra en enorm skillnad.

En rörmokare i Stockholm kan relativt snabbt, relativt enkelt och relativt billigt – beroende på problem och åtgärder – kontrollera exempelvis stammarna i huset genom en rörinspektion. Åtgärder som kan sättas in kan handla om allt från en spolning av rören där man med högt tryck och hett vatten spolar bort eventuella stopp och vidare till mer avancerade ingrepp som en relining eller ett klassiskt stambyte. Oavsett vilket så handlar det om att man som villaägare agerar preventivt och att man genom detta slipper kostsamma problem i framtiden.

Anlita en rörmokare i Stockholm vid besiktningen

Att köpa en villa i Stockholm innebär att man gör den största affären i livet. Frågan är hur säker den är? Som köpare har man undersökningsplikt vilket innebär att man anlitar en extern besiktningsman som undersöker huset okulärt och med ögonen. Detta ger trygghet – men långt ifrån den säkerhet man bör skaffa sig.

Anlitar man däremot en rörmokare i Stockholm och kompletterar denne med en behörig elektriker så får man svart på vitt hur villan egentligen mår. Samma rörinspektion går att genomföra inför ett husköp och en elektriker kan i sin tur se över elsystemet och säkerställa kvalitet gällande detta. Det kostar några kronor, men det är definitivt en lönsam investering som skapar trygghet och som – om brister finns – kan göra att du kan förhandla ner priset eller helt avstå affären.

Kategorier
Bygg

Smidesräcken – en elegant säkerhetsanordning

Att gå i trappor eller dansa på balkonger kan vara förenat med risker. Det är därför man monterar smidesräcken i anslutning till sådana platser. Det är dessutom en tjusig inramning av ytan.

Det är att göra det lite enkelt för sig att reducera smidesräcken till att enbart ha en praktisk funktion. Det vill säga att meningen med ett smidesräcke enbart skulle vara att hålla i sig när man går upp och ned från en trappa. Eller står och tittar ned från en balkong. Den praktiska delen ska naturligtvis inte underskattas. Eller rättare sagt den säkerhetsmässiga. Smidesräcken är ju där för att du inte ska trilla över kanten. För att någon med lite skakiga ben ska ha någonstans att hålla i sig när den tar lite halvt traggliga steg i trappan. Allt det där är förstås väldigt viktigt. Men glöm för allt i världen inte bort den estetiska delen av ekvationen.

Smidesräcken fyller en viktig roll

Det kan inte förnekas. Det är väldigt snyggt med en smidesräcke. Ytan blir liksom inramad tack vare räcket. Smidesräcket bildar en tjusig markering av ett område från ett annat. Det hade ärligt talat sett väldigt tomt ut med en trappa utan smidesräcke. Eller en balkong helt utan något slags galler. För det spelar egentligen ingen roll om du har världens bästa balans och aldrig någonsin skulle trilla över kanten. Du kan helt enkelt låta montera upp ett smidesräcke enbart för att det är snyggt. Det är all anledning du behöver. Säkerheten är bara en bonus du får på köpet.

Kategorier
Tak

Plåttak är lätt och säkert

Plåt började användas redan på 1500-talet men var då till för de mest exklusiva hemmen. Moderna metoder har gjort att plåttak nog är det billigaste alternativet när man ska lägga tak.

När man ska välja tak är det mycket man behöver tänka på. Det är inte bara kostnaderna som skiljer sig åt utan också tyngden. Ett plåttak på 120 kvm vägen ungefär 600 kg medan tyngden på tegel- eller betongpannor i samma storlek hamnar på närmare 4 ton.

Att lägga takpannor kräver mycket förarbete och ett kunnande för att det ska bli tätt och bra. Plåttaket kräver visserligen också yrkesskicklighet men det går mycket fortare och är enklare att få på plats. Kostnaden för både material och arbete blir därför mycket lägre med ett plåttak.

Moderna plåttak finns i många materialtyper och utseenden

Det har också hänt mycket med tillverkningen av plåt för tak sedan man började använda den för flera hundra år sedan. I början på 1900-talet ersatte man den svartplåt som tidigare använts med galvaniserad plåt och användningen ökade. Plåten kunde läggas på enklare byggnader och blev mer allmänt använd.

Den vanligaste typen av plåt som används idag är en ytskiktsbehandlad, målad stålplåt. Plåten är hållbar och lättskött och går att få i olika utförande. Den tegelliknande plåten som finns i flera färger används ofta till mindre byggnader och villor där man vill ge ett traditionellt intryck. Större byggnader och arkitektritade hus använder gärna falstak eller pannplåt som kräver större skicklighet att lägga men som ger ett mycket starkt, vackert och hållbart tak.

Kategorier
Artiklar

Hälsoläget för arbetare i byggbranschen

Hur ser egentligen hälsoläget ut för arbetare i byggbranschen? Det finns all anledning att ställa den frågan då mycket kommit att bli sämre under de senaste åren. Dels så ser man en ökning av olyckor på arbetsplatser och dels så ser man också en ökad stress hos de anställda. 

Dessa två saker hör också ihop till mångt och mycket: en ökad stress över att hinna klart innebär att risker tas – och med större risker så negligeras säkerhetsfrågor. Detta skapar i sin tur en större exponering mot olyckor. En annan detalj som stressen och pressen för med sig handlar om mindre sömn. Långa pass på arbetet med mycket övertid innebär att man som arbetare inte tänker sig för på samma sätt, man tappar reaktionsförmåga och detta kan i sin tur leda till att en olycka sker. Där har byggbranschen väldigt mycket att jobba på. 

Det finns även andra problem i byggbranschen. Rent allmänt så handlar det om tunga arbeten där den egna kroppen blir en del av maskineriet. Detta i kombination med många upprepade, monotona rörelser skapar förslitningsskador som i sin tur leder till sjukskrivningar. Byggbranschen och anställda där löper stor risk i att se exempelvis rygg, knä och axelskador följa med in i livet som pensionär. En del av det val man gjort när man valt att arbeta inom byggbranschen – eller finns det saker att göra? Visst handlar det om ett val, men det handlar även om att man genom åtgärder kan komma till bukt med stora delar av denna problematik. 

Hälsokontroller i Stockholm ger klara svar 

Inom andra branscher har exempelvis hälsokontroller i Stockholm skapat ett mervärde och det är något som skulle fungera bra även inom byggbranschen och för företag inom denna. Att man som arbetsgivare bokar in hälsokontroller i Stockholm kan leda till färre sjukskrivningar och en betydligt bättre arbetsmiljö. 

Vid hälsokontroller – som tar ungefär en timme uppdelat i två delar – så ges de anställda dels en möjlighet att gå igenom sin situation – hur ser stressnivån ut, hur mår man rent allmänt och finns det saker i det egna livet som skulle kunna förändras till det bättre? Dels så handlar hälsokontroller i Stockholm även om att fastställa det egentliga måendet – vilket sker genom olika tester där man bland annat mäter blodtryck, puls samt kollar upp exempelvis risker för diabetes och olika leversjukdomar. 

Allt detta kan dels leda till förändringar och dels också ge en möjlighet att snabbt sätta in åtgärder om det visar sig finnas problem. Både företag inom byggbranschen och den enskilde arbetaren tjänar på detta i längden. Att byggbranschen ser lite annorlunda ut jämfört med andra områden innebär inte att exempelvis hälsokontroller inte fyller någon funktion. Tvärtom: det kan ge svar på de frågor som man behöver svar på och leda till att färre olyckor sker samt att sjukskrivningar reduceras på ett tydligt sätt. Det handlar om en rejäl investering i både det egna företaget och i de anställda. 

Kategorier
Badrum

Att renovera badrum i Göteborg är rogivande

Hur ser ditt drömbadrum ut? Vill du förverkliga dina idéer om det perfekta badrummet? En erfaren firma hjälper till att renovera badrum i Göteborg. Ta kontakt och påbörja planeringen.

Ett badrum kan vara väldigt litet eller stort, samt inrett i gammal stil eller i en nyare och mer modern stil. Oavsett vilken inredning och storlek du har på ditt badrum är det viktigt att du trivs där. Du kanske önskar dig ett helt nytt badrum eller är i behov av en badrumsrenovering. Utbudet av kakel, badkar, duschkabiner, skåp och kranar är stort, så du kan få ditt drömbadrum om du vill. Du kanske önskar dig en handdukstork, golvvärme eller nya guldfärgade kranar. När du ska renovera badrum i Göteborg kan du kontakta en firma som är specialiserad inom området. De kan även hjälpa dig om du har planer på ett helt nytt badrum. När du kontaktar firman så lyssnar de på dina planer och ger dig bra tips. Det är viktigt att allt är välplanerat redan från början.

Ett gediget hantverk krävs för att renovera badrum

Ett badrum ska inte bara vara vackert och tilltalande, utan det ska även vara praktiskt och väl fungerande. När du anlitar en firma som tar sig an din badrumsrenovering kan du känna dig trygg med att allt arbete utförs av välutbildade hantverkare. Rörmokare, plattsättare, elektriker och snickare hjälps åt med att skapa det badrum som du alltid har drömt om. När du duschar, borstar tänderna eller tvättar dig kommer du trivas som fisken i vattnet.

Kategorier
Bygg

Weekend i attefallshus – en chans att fly Stockholms puls

Alla behöver komma iväg från Stockholms gator emellanåt och en weekend i ett litet attefallshus kan göra underverk. Tänk dig en liten stuga vid vatten och skog och du kan äntligen andas ut.

Vardagsstressen i Stockholm kan få de flesta att till slut slå bakut och man måste bara få komma iväg någonstans för att hitta sitt inre lugn. Är du en av dem som behöver hitta lugnet igen så kan en weekend göra gott i själen. Men du kanske undrar vart tusan du ska ta vägen? En idé är att hyra ett litet attefallshus någonstans i ingenstans för att helt enkelt koppla bort allt som hör till vardagen.

Ta med dig din favoritpyjamas och en härlig bok att läsa på din weekend borta från Stockholm. För att riktigt koppla bort från vardagen så kan du stänga av mobilen. För mobilen som vi alltid har i handen kan ge så mycket stress och istället kan du njuta av naturen utanför huset. En fin plats för avkoppling är skogen och gärna en sådan där gammal trolsk skog.

Attefallshus har den perfekta storleken

Ett attefallshus är en fin plats för avkoppling och semester för den lilla stugan har den perfekta storleken och därför blir det så mysigt att vara där. Du kan ligga uppe på sovloftet och kika ut genom takfönstret och bara njuta av att finnas till och när du känner för det så kan du ta en liten promenad till sjön utanför. En weekend i stuga är den perfekta avkopplingen! Läs mer om attefallshus på denna hemsida: https://www.attefallshusstockholm.nu/

Kategorier
Artiklar

Sprinklersystem hindrar elden från att spridas

Eld sprider sig snabbt och mycket kan hinna förstöras om inte släckningsarbetet kommer igång. Därför bör du installera ett sprinklersystem som aktiveras när brandlarmet börjar tjuta.

Det finns få saker som sprider panik såsom en brand. När elden är lös sätter den fart snabbt. Det dröjer inte många minuter innan elden har spridit sig från en plats till en annan om ingen sätter in några åtgärder. Vatten är naturligtvis den bästa åtgärden av allihop. Att då ha ett sprinklersystem som sätts igång automatiskt när brandlarmet går igång kan inte bara rädda material från att brinna upp. Det kan faktiskt rädda liv. På både djur och människor. Sprinklersystemet reagerar snabbare än det tar för dig att upptäcka branden, ringa brandkåren och vänta på att de rycker ut och påbörjar släckningsarbetet. Sprinklersystemet är därför som en extra försäkring.

Sprinklersystem behövs i obemannade lokaler

Att installera moderna sprinklersystem borde därför vara givet i de flesta lokaler. Kanske i synnerhet till exempel lagerlokaler som ligger långt ute på landet. Då är det ännu viktigare med ett sprinklersystem. Annars är risken att allting brinner upp innan någon ens hinner märka att det börjat brinna. Och det vore oerhört förargligt. Brandkåren kan inte dyka upp i samma sekund som elden är lös. Även om de gärna skulle vilja, så är det inte möjligt. Men ett sprinklersystem kastar ut vatten med en gång. Det kan som sagt rädda väldigt mycket. Både när det gäller material och liv. Installera sprinklersystem nu direkt.

Kategorier
Artiklar

Tips för en miljövänlig lägenhetsrenovering

Genom att tänka sig för innan man sätter igång med renoveringen kan man spara både på miljön och på sina pengar. Många gånger går ekonomiska- och miljömässiga fördelar hand i hand. Vi ger några handfasta tips på hur du renoverar klimatsmart.

Återbruka din gamla inredning

Skall du till exempel renovera ditt kök så kan det vara bra att fundera över hur stor renoveringen egentligen behöver vara. Kanske behöver du inte köpa ny köksinredning utan kan lacka om luckor och skåp samt byta handtag? Den typen av förändringar gör stor skillnad till ett lågt pris för både dig och miljön. 

Har du trägolv hemma skall du i första hand se om dessa går att slipa och lacka om istället för att lägga nytt golv. Trägolv som blivit slipade och fått en ny ytbehandling ser ut som nya. 

Om du gärna vill köpa nytt kan du försöka sälja eller skänka bort din gamla inredning så att den kommer någon annan till nytta. Flera välgörenhetsorganisationer tar emot gammal inredning, de kan till och med komma och hämta upp i vissa fall. 

Använd miljövänliga material

När du skall måla om eller byta ut inredning och textilier kan du titta efter miljövänliga material. Vissa färger är svanenmärkta och många företag har de senaste åren tagit fram produkter som är mer miljövänliga och som ger ett mindre klimatavtryck. Det kan tillexempel vara möbler av återvunnen plast eller skåp gjorda av pet flaskor. 

Köper du nytt trä bör det vara FSC-märkt. EN FSC- märkningen betyder att träet har producerats på ett hållbart sätt och att man tagit ansvar för både människor och miljö. 

Ett annat bra sätt att få ner sin miljöpåverkan är att köpa sin inredning och material second hand. Det går att få tag på många fina möbler, textilier och annan inredning på andrahandsmarknaden. Du kan till exempel kolla på Facebook marketplace eller på Blocket.se efter nya favoriter.

Anlita en grön hantverkare

Gröna hantverkare har koll på hur du minimerar miljöpåverkan vid en renovering och använder alltid miljövänliga material när de arbetar. De hjälper dig ta hand om ditt avfall på bästa sätt och ser till att det som blir över återvinns på rätt sätt. Genom att anlita en grön hantverkare får du många tips på hur du kan göra din lägenhetsrenovering i Stockholm än mer klimatsmart.

Kategorier
Artiklar

Betonghåltagning Stockholm – välj ett professionellt företag

Att göra om i det egna hemmet kan handla om mer än att bara måla om, lägga in nya golv eller exempelvis byta ut köket. Projekt kan komma att kräva ganska stora åtgärder och med sådana kommer också högre krav på ett professionellt utförande. Betonghåltagning i Stockholm är definitivt något som kommer att kräva både planering och ett utförande som håller högsta kvalitet. 

Idag ser man att trenden om mer öppna planlösningar fortsatt håller sig stark. Samma sak gäller för mer ljusinsläpp och där exempelvis fler och fler BRF:er aktivt börjat undersöka sina möjligheter för att bygga balkonger. Detta är några av de exempel på där en professionell betonghåltagning i Stockholm kan komma att krävas. Planerar du exempelvis att sätta in nya, större fönster till din villa i Stockholm? Går du i planerna om att öppna upp en vägg och därigenom få lite mer rymd i hemmet? Ska du riva upp i syfte att förbereda för en balkong? 

Allt detta kommer att kräva professionell hjälp, rätt kunskap och maskiner som klarar av att leverera ett både säkert och högkvalitativt jobb. Samma sak gäller för övrigt om man ser till andra typer av renoveringar. Du kanske vill genomföra en omfattande badrumsrenovering och behöver göra plats för nya avloppsrör och vattenledningar? I så fall krävs det att man först och främst skapar hål för dessa. 

Så hittar du rätt företag för betonghåltagning i Stockholm 

En betonghåltagning utgör ofta själva startskottet för ett renoveringsprojekt. Baserat på detta kan man också se att håltagningen i fråga kommer att spela en stor roll i hur den slutliga kostnaden blir. Minsta fel i samband med en betonghåltagning tenderar att sinka ett projekt och därmed också göra det dyrare. Valet av företag får, baserat på detta, inte ske på måfå. Det måste göras baserat på en noggrann undersökning och där du som beställare verkligen tar dig tiden som krävs för att utesluta de företag som tyvärr finns och inte håller måttet i Stockholm. Vi tänkte gå igenom några viktiga punkter att grunda valet på. 

  • Ta in offerter. Kostnaden kan, liksom kvaliteten på jobbet, vara ytterst varierande för en betonghåltagning. Och, rådet är att du sväljer impulsen i att välja den billigaste offerten du får in. Den kommer nämligen att spegla den kvalitet på jobbet du får och det är en risk du inte vill ta. Samma sak kan du för övrigt göra med den dyraste offerten: du ska naturligtvis inte betala för mycket heller. Gå vidare med ett företag som erbjuder ett pris någonstans i mitten. 
  • Kolla referenser. Var har man arbetat tidigare – och har man vana av det projekt du planerar att genomföra? Referenser är viktiga inom alla branscher, men just då det kommer till betonghåltagning så blir de extra viktiga att kontrollera. Ring tidigare kunder. 
  • Utbildning och personal. Hur ser det ut gällande utbildning och har varje anställd en relevant sådan för att genomföra en betonghåltagning hos dig? Det kan kännas konstigt att fråga, men det ger dig också en större trygghet. 
  • Garantier och försäkringar. Vad händer om någonting går fel? En betonghåltagning är, oavsett hur pass stort hål som ska tas, ett komplext projekt som kan gå fel. Om någonting visar sig bli galet så är det viktigt att det finns garantier på jobbet. Se alltid till att detta framgår tydligt i avtalet.